Gà rán truyền thống

 + 2 miếng Gà Rán Truyền Thống

 + 1 khoai tây nghiền (vừa)

 + 1 bắp cải trộn (vừa)

 + 1 Pepsi (vừa)

Giá : 79.000 ₫

Chọn

Phần ăn trẻ em

- 1 Gà Rán/ 1 Popcorn (vừa)/ 3 miếng Cá Thanh/ 1 Burger Tôm

- 1 Khoai tây chiên (vừa)/ 1 Khoai tây nghiền (vừa)

- 1 ly Pepsi (vừa)

- 1 kem Cone

Giá : 56.000 ₫

Chọn

Phần ăn XL

 + 1 miếng Gà Giòn Cay

 + 1 bơ-gơ Zinger/ 1 bơ-gơ Tôm

 + 1 khoai tây chiên (vừa)

 + 1 bắp cải trộn (vừa)

 + 1 Pepsi (vừa)

Giá : 99.000 ₫

Chọn

Gà quay tiêu/Gà Big'n juicy

+ 1 miếng Gà Quay Tiêu/Gà Big'n Juicy

+ 1 cơm hoặc khoai tây chiên (vừa)

+ 1 Pepsi (vừa)

Giá : 79.000 ₫

Chọn

Phần ăn Teen's Choice

+ 3 miếng Cánh gà giòn cay/ 1 Burger Zinger

+ 1 khoai tây chiên (vừa)

+ 1 ly Pepsi (vừa)

Giá : 63.000 ₫

Chọn

Phần ăn Double Meal

+ 4 miếng Gà Giòn Cay/ Gà Truyền Thống

+ 1 Khoai tây chiên (lớn)

+ 2 ly Pepsi (vừa)

+ 1 Popcorn (vừa)

Giá : 175.000 ₫

Chọn

Phần ăn Family Meal 3

+ 6 miếng Gà Giòn Cay/ Gà Truyền Thống

+ 1 Khoai tây chiên (cỡ đại)

+ 3 ly Pepsi (vừa)

+ 1 Popcorn (vừa)

Giá : 245.000 ₫

Chọn

Combo Chizza dùng thử

+ 1 bánh Chizza

Giá : 69.000 ₫

Chọn

Combo Chizza cho một người

+ 1 bánh Chizza

+ 1 Khoai tây chiên (vừa)

+ 1 ly Pepsi (vừa)

Giá : 79.000 ₫

Chọn

Combo Chizza A cho hai người

+ 1 bánh Chizza

+ 1 miếng gà rán

+ 2 Gà xiên que

+ 1 Khoai tây chiên (vừa)

+ 2 ly Pepsi (vừa)

Giá : 136.000 ₫

Chọn

Combo Chizza B cho hai người

+ 1 bánh Chizza

+ 1 miếng gà rán

+ 1 Gà Popcorn (vừa)

+ 1 Khoai tây chiên (vừa)

+ 2 ly Pepsi (vừa)

Giá : 136.000 ₫

Chọn

Combo 49k - 1

+ 1 miếng Gà Rán

+ 1 Cánh Gà Giòn Cay

+ 1 Khoai Tây Chiên (vừa)

+ 1 ly Pepsi (vừa)

Giá : 49.000 ₫

Chọn

Combo 49K - 2

+ 1 miếng Gà Rán

+ 1 Thanh Cá

+ 1 Khoai Tây Chiên (vừa)

+ 1 ly Pepsi (vừa)

Giá : 49.000 ₫

Chọn

Combo 89K - 1

+ 1 miếng Gà Rán

+ 2 Cánh Gà Giòn Cay

+ 1 Gà Xiên Que

+ 1 Gà Popcorn (vừa)

Giá : 89.000 ₫

Chọn

Combo 89K - 2

+ 1 miếng Gà Rán

+ 2 Cánh Gà Giòn Cay

+ 1 Thanh Cá

+ 1 Gà Popcorn (vừa)

Giá : 89.000 ₫

Chọn

Phần ăn đã chọn

Chúng tôi nhận đặt hàng trực tuyến

từ 09 h 00 đến 21 h 00

Ghi chú :
º Đơn hàng tối thiểu 0đ
º Miễn phí giao hàng
Tổng :0 vnd