Gà viên (vừa)

Vừa

Giá : 35.000 ₫

Chọn

Gà viên (lớn)

Lớn

Giá : 55.000 ₫

Chọn

Cá thanh (3 miếng)

3 miếng

Giá : 40.000 ₫

Chọn

Khoai Tây Chiên (vừa)

1 phần

Giá : 12.000 ₫

Chọn

Khoai Tây Chiên (lớn)

1 phần

Giá : 25.000 ₫

Chọn

Khoai Tây Chiên (đại)

1 phần

Giá : 35.000 ₫

Chọn

Khoai Tây Nghiền (vừa)

1 phần

Giá : 10.000 ₫

Chọn

Khoai Tây Nghiền (lớn)

1 phần

Giá : 20.000 ₫

Chọn

Khoai Tây Nghiền (đại)

1 phần

Giá : 30.000 ₫

Chọn

Bắp Cải Trộn (vừa)

1 phần

Giá : 12.000 ₫

Chọn

Bắp Cải Trộn (lớn)

1 phần

Giá : 22.000 ₫

Chọn

Bắp Cải Trộn (đại)

1 phần

Giá : 32.000 ₫

Chọn

Xà lách gà

1 phần

Giá : 19.000 ₫

Chọn

Phần ăn đã chọn

Chúng tôi nhận đặt hàng trực tuyến

từ 09 h 00 đến 21 h 00

Ghi chú :
º Đơn hàng tối thiểu 0đ
º Miễn phí giao hàng
Tổng :0 vnd