COMBO FOR GROUP F COMBO FOR GROUP F COMBO FOR GROUP F
1x COMBO FOR GROUP F
  • 3 Pcs of Hot & Spicy Chicken
  • 1x KFC Popcorn (L)
  • 1x French Fries (L)
  • 2x Pepsi Can
KFC Popcorn (L)
KFC Popcorn (L)
French Fries (L)
French Fries (L)
Pepsi Can
Pepsi Can

This goes great with:

Egg Tart (4 Pcs)

Egg Tart (4 Pcs)

0