Lịch hoạt động của nhà hàng KFC dịp Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020

Khuyến mãi

20/01/2020 - 03/02/2020
Stt Tên nhà hàng  Tỉnh/Thành phố   Lịch Hoạt Động 
24/01/2020
(30 Tết)
25/01/2020
(Mùng 1)
26/01/2020
(Mùng 2)
27/01/2020
(Mùng 3)
28/01/2020
(Mùng 4)
29/01/2020
(Mùng 5)
30/01/2020
(Mùng 6)
                   
  TP. HCM                
1 KFC LÊ VĂN SỸ  TP. HCM   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
2 KFC NOWZONE  TP. HCM   Đóng cửa   Đóng cửa   Đóng cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
3 KFC VÕ VĂN NGÂN  TP. HCM   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
4 KFC LÊ VĂN VIỆT  TP. HCM   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
5 KFC ĐỖ XUÂN HỢP  TP. HCM   Đóng cửa   Đóng cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
6 KFC TÔ NGỌC VÂN  TP. HCM   Đóng cửa   Đóng cửa   Đóng cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
7 KFC PHÚ MỸ HƯNG  TP. HCM   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
8 KFC CRESCENT MALL  TP. HCM   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
9 KFC HUỲNH TẤN PHÁT  TP. HCM   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
10 KFC ÂU CƠ  TP. HCM   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
11 KFC NGUYỄN TRI PHƯƠNG  TP. HCM   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
12 KFC LÝ THƯỜNG KIỆT  TP. HCM   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
13 KFC BẾN XÓM CỦI  TP. HCM   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
14 KFC PHẠM VĂN CHIÊU  TP. HCM   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
15 KFC HÀ HUY GIÁP  TP. HCM   Đóng cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
16 KFC CỦ CHI  TP. HCM   Đóng cửa   Đóng cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
17 KFC HIỆP BÌNH  TP. HCM   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
18 KFC GIGA MALL  TP. HCM   Đóng cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
19 KFC NGÔ QUYỀN  TP. HCM   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
20 KFC PARKSON CT  TP. HCM   Đóng cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
21 KFC HÓC MÔN  TP. HCM   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
22 KGC NGÔ GIA TỰ  TP. HCM   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
23 KFC ESTELLA PLACE  TP. HCM   Đóng cửa   Đóng cửa   Đóng cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
24 KFC THỐNG NHẤT  TP. HCM   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
25 KFC TÂN SƠN NHÌ  TP. HCM   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
26 KFC LÊ LAI  TP. HCM   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
27 KFC TRẦN NÃO  TP. HCM   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
28 KFC CENTRAL PLAZA  TP. HCM   Đóng cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
29 KFC LOTTE NAM SÀI GÒN  TP. HCM   Mở cửa   Đóng cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
30 KFC PANDORA  TP. HCM   Đóng cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
31 KFC NƠ TRANG LONG  TP. HCM   Đóng cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
32 KFC COOP NGUYỄN KIỆM  TP. HCM   Đóng cửa   Đóng cửa   Đóng cửa   Đóng cửa   Đóng cửa   Đóng cửa   Mở cửa 
33 KFC TRƯỜNG CHINH  TP. HCM   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
34 KFC COOP NGUYỄN ẢNH THỦ  TP. HCM   Đóng cửa   Đóng cửa   Đóng cửa   Đóng cửa   Đóng cửa   Đóng cửa   Mở cửa 
35 KFC NGUYỄN VĂN GIAI  TP. HCM   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
36 KFC NGUYỄN THÁI HỌC  TP. HCM   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
37 KFC NGUYỄN ẢNH THỦ  TP. HCM   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
38 KFC TÂN KỲ TÂN QUÝ  TP. HCM   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
39 KFC VĂN LANG  TP. HCM   Đóng cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
40 KFC TRẦN HƯNG ĐẠO  TP. HCM   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
41 KFC LŨY BÁN BÍCH  TP. HCM   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
42 KFC LOTTE GÒ VẤP  TP. HCM   Đóng cửa   Đóng cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
43 KFC BÀ HOM  TP. HCM   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
44 KFC LÂM VĂN BỀN  TP. HCM   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
45 KFC PHẠM NGỌC THẠCH  TP. HCM   Đóng cửa   Đóng cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
46 KFC XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH  TP. HCM   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
47 KFC EMART GÒ VẤP  TP. HCM   Đóng cửa   Đóng cửa   Đóng cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
48 KFC TỈNH LỘ 10  TP. HCM   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
49 KFC REMAX PLAZA  TP. HCM   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
50 KFC BIG C AN LẠC  TP. HCM   Đóng cửa   Đóng cửa   Đóng cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
51 KFC HẬU GIANG  TP. HCM   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
52 KFC AEON MALL BÌNH TÂN  TP. HCM   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
53 KFC NGUYỄN THỊ TÚ  TP. HCM   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
54 KFC MAXI CỘNG HÒA  TP. HCM   Đóng cửa   Đóng cửa   Đóng cửa   Đóng cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
55 KFC AEON MALL TÂN PHÚ  TP. HCM   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
56 KFC HÙNG VƯƠNG  TP. HCM   Đóng cửa   Đóng cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
57 KFC NGUYỄN SƠN  TP. HCM   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
  HÀ NỘI                
58 KFC VINH MINH QUÂN  HÀ NỘI   Đóng cửa   Đóng cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
59 KFC HOÀN KIẾM  HÀ NỘI   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
60 KFC HÀ NỘI NGUYỄN TRÃI  HÀ NỘI   Đóng cửa   Đóng cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
61 KFC LẠC LONG QUÂN  HÀ NỘI   Đóng cửa   Đóng cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
62 KFC HÀ NỘI PHẠM NGỌC THẠCH  HÀ NỘI   Đóng cửa   Đóng cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
63 KFC ĐỊNH CÔNG  HÀ NỘI   Đóng cửa   Đóng cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
64 KFC MỸ ĐÌNH  HÀ NỘI   Đóng cửa   Đóng cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
65 KFC INDOCHINA PLAZA  HÀ NỘI   Đóng cửa   Đóng cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
66 KFC AEON MALL LONG BIÊN  HÀ NỘI   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
67 KFC HOÀNG QUỐC VIỆT  HÀ NỘI   Đóng cửa   Đóng cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
68 KFC NGUYỄN VĂN CỪ  HÀ NỘI   Đóng cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
69 KFC HÀ NỘI BẠCH MAI  HÀ NỘI   Đóng cửa   Đóng cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
70 KFC HÀ NỘI XÃ ĐÀN  HÀ NỘI   Đóng cửa   Đóng cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
71 KFC ROYAL CITY MEGAMALL  HÀ NỘI   Đóng cửa   Đóng cửa   Đóng cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
72 KFC AEON MALL LONG BIÊN  HÀ NỘI   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
73 KFC HOÀNG QUỐC VIỆT  HÀ NỘI   Đóng cửa   Đóng cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
74 KFC NGUYỄN VĂN CỪ  HÀ NỘI   Đóng cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
75 KFC HÀ NỘI BẠCH MAI  HÀ NỘI   Đóng cửa   Đóng cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
76 KFC BIG C SAVICO  HÀ NỘI   Đóng cửa   Đóng cửa   Đóng cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
77 KFC YÊN PHỤ  HÀ NỘI   Đóng cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
78 KFC TIMES CITY MEGAMALL  HÀ NỘI   Đóng cửa   Đóng cửa   Đóng cửa   Đóng cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
79 KFC QUANG TRUNG HÀ ĐÔNG  HÀ NỘI   Đóng cửa   Đóng cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
80 KFC XA LA  HÀ NỘI   Đóng cửa   Đóng cửa   Đóng cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
81 KFC LÁNG HẠ  HÀ NỘI   Đóng cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
82 KFC TRUNG HÒA  HÀ NỘI   Đóng cửa   Đóng cửa   Đóng cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
83 KFC NGUYỄN TRƯỜNG TỘ  HÀ NỘI   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
84 KFC MÊ LINH HÀ ĐÔNG  HÀ NỘI   Đóng cửa   Đóng cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
85 KFC BIG C HỒ GƯƠM  HÀ NỘI   Đóng cửa   Đóng cửa   Đóng cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
86 KGC EBEST MALL  HÀ NỘI   Đóng cửa   Đóng cửa   Đóng cửa   Đóng cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
87 KFC BÀ TRIỆU  HÀ NỘI   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
88 KFC CẦU GIẤY  HÀ NỘI   Đóng cửa   Đóng cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
89 KFC BIG C HÀ NỘI  HÀ NỘI   Đóng cửa   Đóng cửa   Đóng cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
90 KFC LOTTE ĐỐNG ĐA  HÀ NỘI   Đóng cửa   Đóng cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
91 KFC VINCOM BẮC TỪ LIÊM  HÀ NỘI   Đóng cửa   Đóng cửa   Đóng cửa   Đóng cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
92 KFC TRƯƠNG ĐỊNH PLAZA  HÀ NỘI   Đóng cửa   Đóng cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
93 KFC THE MANOR HÀ NỘI  HÀ NỘI   Đóng cửa   Đóng cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
94 KFC TRẦN ĐẠI NGHĨA  HÀ NỘI   Đóng cửa   Đóng cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
95 KFC BIG C LÊ TRỌNG TẤN  HÀ NỘI   Đóng cửa   Đóng cửa   Đóng cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
96 KFC HÀ NỘI TÂY SƠN  HÀ NỘI   Đóng cửa   Đóng cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
97 KFC SUNPLAZA THỤY KHUÊ  HÀ NỘI   Đóng cửa   Đóng cửa   Đóng cửa   Đóng cửa   Đóng cửa   Đóng cửa   Mở cửa 
  CÁC TỈNH/THÀNH KHÁC                
98 KFC LẠNG SƠN  LẠNG SƠN   Đóng cửa   Đóng cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
99 KFC BIG C HẢI PHÒNG  HẢI PHÒNG   Đóng cửa   Đóng cửa   Đóng cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
100 KFC TRẦN PHÚ  HẢI PHÒNG   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
101 KFC KÊNH LIÊM - HẠ LONG  QUẢNG NINH   Đóng cửa   Đóng cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
102 KFC HAPPY LAND PLAZA  VIỆT TRÌ   Đóng cửa   Đóng cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
103 KFC TỪ SƠN MALL  BẮC NINH   Đóng cửa   Đóng cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
104 KFC VIỆT LONG COMPLEX  BẮC NINH   Đóng cửa   Đóng cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
105 KFC NGUYỄN VĂN LINH  HƯNG YÊN   Đóng cửa   Đóng cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
106 KFC BIG C TRẦN HƯNG ĐẠO  HẢI DƯƠNG   Đóng cửa   Đóng cửa   Đóng cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
107 KFC NGUYỄN TRÃI  HẢI DƯƠNG   Đóng cửa   Đóng cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
108 KFC COOP GIẢI PHÓNG  NAM ĐỊNH   Đóng cửa   Đóng cửa   Đóng cửa   Đóng cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
109 KFC BIG C NAM ĐỊNH  NAM ĐỊNH   Đóng cửa   Đóng cửa   Đóng cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
110 KFC BIG C THANH HÓA  THANH HÓA   Đóng cửa   Đóng cửa   Đóng cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
111 KFC LÊ HOÀN  THANH HÓA   Đóng cửa   Đóng cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
112 KFC NINH BÌNH  NINH BÌNH   Đóng cửa   Đóng cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
113 KFC BIG C VINH  VINH   Đóng cửa   Đóng cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
114 KFC LÊ HỒNG PHONG  VINH   Đóng cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
115 KFC BIG C HUẾ  HUẾ   Đóng cửa   Đóng cửa   Đóng cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
116 KFC BIG C ĐÀ NẴNG  ĐÀ NẴNG   Đóng cửa   Đóng cửa   Đóng cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
117 KFC COOP ĐÀ NẴNG  ĐÀ NẴNG   Đóng cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
118 KFC NGUYỄN VĂN LINH  ĐÀ NẴNG   Đóng cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
119 KFC NGUYỄN THỊ MINH KHAI  ĐÀ NẴNG   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
120 KFC LOTTE ĐÀ NẴNG  ĐÀ NẴNG   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
121 KFC NGUYỄN VĂN THOẠI  ĐÀ NẴNG   Đóng cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
122 KFC KIM CENTER  GIA LAI   Đóng cửa   Đóng cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
123 KFC COOP BUÔN MA THUỘT  BUÔN MA THUỘT   Đóng cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
124 KFC PHAN BỘI CHÂU  ĐÀ LẠT   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
125 KFC HOÀN CẦU LÊ DUẨN  QUY NHƠN   Đóng cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
126 KFC TUY HÒA  PHÚ YÊN   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
127 KFC LÊ THÀNH PHƯƠNG  NHA TRANG    Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
128 KFC NHA TRANG HOÀN CẦU  NHA TRANG    Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
129 KFC THỦ KHOA HUÂN  PHAN THIẾT   Đóng cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
130 KFC BIG C ĐỒNG NAI  ĐỒNG NAI   Đóng cửa   Đóng cửa   Đóng cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
131 KFC COOP BIÊN HÒA  ĐỒNG NAI   Đóng cửa   Đóng cửa   Đóng cửa   Đóng cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
132 KFC BA MƯƠI THÁNG TƯ  ĐỒNG NAI   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
133 KFC PHẠM VĂN THUẬN  ĐỒNG NAI   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
134 KFC BIG C TÂN HIỆP  ĐỒNG NAI   Đóng cửa   Đóng cửa   Đóng cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
135 KFC LOTTE BÌNH DƯƠNG  BÌNH DƯƠNG   Đóng cửa   Đóng cửa   Đóng cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
136 KFC COOP BÌNH DƯƠNG  BÌNH DƯƠNG   Đóng cửa   Đóng cửa   Đóng cửa   Đóng cửa   Đóng cửa   Đóng cửa   Mở cửa 
137 KFC BIG C BÌNH DƯƠNG  BÌNH DƯƠNG   Đóng cửa   Đóng cửa   Đóng cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
138 KFC NGUYỄN DU  BÌNH DƯƠNG   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
139 KFC BIG C DĨ AN  BÌNH DƯƠNG   Đóng cửa   Đóng cửa   Đóng cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
140 KFC COOP VŨNG TÀU  VŨNG TÀU   Đóng cửa   Đóng cửa   Đóng cửa   Đóng cửa   Đóng cửa   Đóng cửa   Mở cửa 
141 KFC COOP BÀ RỊA  VŨNG TÀU   Đóng cửa   Đóng cửa   Đóng cửa   Đóng cửa   Đóng cửa   Đóng cửa   Mở cửa 
142 KFC LOTTE VŨNG TÀU  VŨNG TÀU   Đóng cửa   Đóng cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
143 KFC BA MƯƠI THÁNG TƯ  VŨNG TÀU   Đóng cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
144 KFC BA MƯƠI THÁNG TƯ  TÂY NINH   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
145 KFC SENSE CITY  BẾN TRE   Đóng cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
146 KFC BIG C HƯNG PHÚ  CẦN THƠ   Đóng cửa   Đóng cửa   Đóng cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
147 KFC VINATEX CẦN THƠ  CẦN THƠ   Đóng cửa   Đóng cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
148 KFC HÙNG VƯƠNG  LONG XUYÊN   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
149 KFC RẠCH GIÁ  RẠCH GIÁ   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa   Mở cửa 
150 KFC CÀ MAU  CÀ MAU   Đóng cửa   Đóng cửa   Đóng cửa   Đóng cửa   Đóng cửa   Đóng cửa   Mở cửa 

Các khuyến mãi khác

Ngon tuyệt đỉnh từ Trà Sữa Bạc Hà

Ngon tuyệt đỉnh từ Trà Sữa Bạc Hà

Khuyến mãi

17/01/2020 - 05/04/2020

Sau 1 thời gian chờ đợi, cuối cùng KFC cũng trình làng món trà sữa bạc hà ngon tuyệt đỉnh.

Xem thêm
Vuông Tấm Bánh, Tròn Vị Ngon

Vuông Tấm Bánh, Tròn Vị Ngon

Khuyến mãi

10/01/2020 - 05/04/2020

Mùa xuân này, KFC Việt Nam sẽ mang đến cho bạn một hương vị mới hoàn toàn của Bánh Mochi: Mochi Trà Xanh - thơm ngon tròn vị!

Xem thêm
Xuân Canh Tý – Cào Như Ý!

Xuân Canh Tý – Cào Như Ý!

Khuyến mãi

02/01/2020 - 31/01/2020

Cơ hội trúng ngay 86 chỉ vàng SJC 9999 để du xuân Canh Tý!!! Chỉ cần mua ngay Combo Phát Lộc hoặc Combo Lộc Phát của KFC sẽ nhận ngay Bộ Bao Lì Xì có 102 và phiếu cào trúng thưởng vàng SJC 9999.

 

Xem thêm
Quay lại danh sách