Liên hệ với KFC

KFC Việt nam

Địa chỉ

Tầng 12, Tòa nhà BlueSky,
01 đường Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại

(84-28) 3848.9828

Fax

(84-28) 3848.9825

Liên hệ

Liên hệ