Sinh nhật khó quên cùng KFC!
Phần ăn Happy 1
119.000 vnđ
Phần ăn Happy 2
119.000 vnđ
Phần ăn Joyful 1
109.000 vnđ
Phần ăn Joyful 2
109.000 vnđ
Phần ăn Funny 1
89.000 vnđ
Phần ăn Lunch Party
99.000 vnđ
Phần ăn Save Money
69.000 vnđ
ĐẶT TIỆC
Họ và tên bé:
Ngày sinh:
Họ và tên phụ huynh:
Số điện thoại:
Địa chỉ liên hệ:
Ngày tổ chức tiệc:
Email liên hệ:
Số lượng khách mời:
Địa điểm tổ chức tiệc:
Yêu cầu khác: