Sinh nhật khó quên cùng KFC!
Lucky
79.000 vnđ
 • 1 Miếng Gà
 • 1 Khoai Tây Chiên (Vừa)
 • 1 Pepsi (Vừa)
 • 1 Kem Cone
 • Ưu đãi: Nón chủ tiệc, Thiệp mời, Người dẫn tiệc + quà, Trang trí
Windy
95.000 vnđ
 • 1 Burger Tôm
 • 3 Khoai Tây Viên Nhân Gravy
 • 1 Pepsi (Vừa)
 • Ưu đãi: Nón chủ tiệc + khách mời, Thiệp mời, Người dẫn tiệc + quà, Bảng chào, Qùa cho bé chủ tiệc, Trang trí
Candy
105.000 vnđ
 • 1 Miếng Gà
 • 2 Thanh Cá
 • 1 Bánh Trứng
 • 1 Pepsi (Vừa)
 • Ưu đãi: Nón chủ tiệc + khách mời, Thiệp mời, Người dẫn tiệc + quà, Bảng chào, Qùa cho bé chủ tiệc, Chơi trò chơi, Trang trí
Rainbow
115.000 vnđ
 • 1 Miếng Gà
 • 1 Bánh Trứng
 • 1 Popcorn (Vừa)
 • 1 Pepsi (Vừa)
 • Ưu đãi: Nón chủ tiệc + khách mời, Thiệp mời, Người dẫn tiệc + quà, Bảng chào, Qùa cho bé chủ tiệc, Chơi trò chơi, Bong bóng tặng, Nhảy gà chào mừng, Trang trí
Sunny
125.000 vnđ
 • 1 Miếng Gà
 • 1 Burger Tôm
 • 1 Khoai Tây Chiên (Vừa)
 • 1 Pepsi (Vừa)
 • 1 Kem Cone
 • Ưu đãi: Nón chủ tiệc + khách mời, Thiệp mời, Người dẫn tiệc + quà, Bảng chào, Qùa cho bé chủ tiệc, Chơi trò chơi, Bong bóng tặng, Nhảy gà chào mừng, Trang trí
Họ và tên bé:
Ngày sinh:
Họ và tên phụ huynh:
Số điện thoại:
Địa chỉ liên hệ:
Ngày tổ chức tiệc:
Email liên hệ:
Số lượng khách mời:
Địa điểm tổ chức tiệc:
Yêu cầu khác: