Elvis TO

Zinbo ăn ngon dã man, gà mềm, nhờ có miếng thơm mà ăn không ngán. Ước gì Zinbo được đưa vào menu chính luôn!