Su Ha Xicola

Ôi zồi ôi, chắc có bạn nhỏ này là một, ghiền cái zinbo này tới mức bánh cô nhân viên vừa mang ra còn nóng chưa cầm được mà bạn cứ như này đây, ngày nào đi cũng phải 2 cái mới đủ đô cho bạn ấy. Có bạn nhỏ nào ghiền zinbo kfc như bạn này thì cùng điểm danh nào