Le Tuyet Dung

Nhìn thôi là đã muốn ăn rồi, biểu cảm của bạn nhỏ trước ZINBO là như này đây, cứ đến với kfc là bạn ấy có niềm vui