Gió Mùa Hè

Cuối tuần mà phải mần việc tới giờ này, đói bụng cồn cào phi ngay ra mua 1 ẻm zinbo, may mà còn kịp thưởng thức vì nghe nhân viên nói hôm nay ngày cuối bán sản phẩm này rồi. Bnạ nào có lỡ ghiền thì mau tranh thủ thưởng thức trong hôm nay đi nhé hok đến lúc hết lại tiếc hà