Đặng Thủy

Vẫn biết nay ngày cuối bán zinbo chiếc bánh đặc biệt này nhưng không nghĩ là cháy bánh đến vậy, đi tới 3 cửa hàng kfc mới có 1 cửa hàng còn bán. thiệt là may vì vẫn kịp măm em trong ngày cuối cùng