Mai Hoa

Chỉ đơn giản là 2 miếng gà kẹp thêm ít sốt cùng miếng thơm và lá rau salad vậy mà sao zinbo của kfc nó ngon đến vậy